Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Anmälan till produktmässa

På produktmässa får du träffa leverantörerna Aba Skol och Lekolar som visar upp och anordnar inspirerande workshops kring produkterna som ingår i det så kallade bassortimentet av förbrukningsmaterial. Det blir en kreativ och informativ dag där du förutom leverantörerna också får möjlighet att prata med arbetsgruppen som jobbat med upphandlingen och avtalet med mera.

Vem får komma?

Produktmässan är framförallt till för alla beställare av skapandematerial, men är givetvis också öppen för alla medarbetare som är intresserade.

  • Tid: 20 oktober, klockan 10.00-13.00 eller 13.00-17.00 (mässan är uppdelad i två pass på grund av att det finns ett maxantal som får vistas i lokalen samtidigt, så kallad säkerhetsbegränsning).
  • Plats: Rönnen, Rönnblomsgatan 6A (Aulan)
  • Arrangör: Malmö stad
  • Frågor: bo.nilsson@malmo.se

Anmäl dig här

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen