Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Mobilitetsenheten

Vi ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Vi planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.

Enhten ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Enheten har ett nära samarbete med avdelningen för offentlig miljö. 

Vi:

  • Planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet. Samordnar storstadspaketets infrastrukturobjekt
  • Deltar i framtagande av strategier och program samt genomför analyser och utredningar kopplade till trafikfrågor
  • Deltar med trafikkompetens i avdelnings- och förvaltningsövergripande arbeten samt i ärenden kopplade till bygglovs- och markupplåtelsefrågor samt remisser.

I enheten ingår trafikplaneringssektionen.

Enhetschef är Martin Warmark och sektionschef är Camilla Morland.