Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Enheten för verksamhetsstöd

Vi arbetar med avdelningsgemensam verksamhetsplanering, uppföljning, övergripande utredningar, projektstöd och koordinering. Hanterar markmiljöfrågor och plan- och bygglovsremisser för hela förvaltningen. Ansvarar för den interna projekteringsverksamheten.

Enheten

  • Svarar för avdelningsgemensamt arbete som verksamhetsplanering, uppföljning, övergripande utredningar, projektstöd och koordinering
  • Hanterar markmiljöfrågor och deltar med markmiljöexpertis inom hela förvaltningens verksamhetsområde. Har huvudmannaskapet för markmiljö enligt förordning 2004:100
  • Ansvarar för hantering och besvarande av plan- och bygglovsremisser för hela förvaltningen
  • Ansvarar för administration kopplat till p-köp, kartframställning och tomtkön
  • Ansvarar för förvaltningens interna projekteringsverksamhet, med den huvudsakliga uppgiften att detaljprojektera från färdig förstudie eller detaljplan till att ett komplett förfrågningsunderlag är upprättat

Anna Modig är enhetschef. Gert Gustafsson är sektionschef för projekteringssektionen.