Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Avdelningsledningsmöten

Här finns information om var du hittar protokollen från avdelningarnas ledningsmöten.

Protokoll avdelningen för offentlig miljö:

Gå denna väg för att komma till mappen:
Gemensamt > Förvaltningar > Fastighets- o gatukontoret > -Avd Offentlig miljö (8312) > -Adm > -Ledningsgruppsmöten

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Fastighets- o gatukontoret\-Avd Offentlig miljö (8312)\-Adm\-Ledningsgruppsmöte

Protokoll fastighetsavdelningen:

Gå denna väg för att komma till mappen:
Gemensamt > Förvaltningar > Fastighets- o gatukontoret > -Avd Fastighet (8312) > -Adm > Minnesanteckningar Ledningsgruppen

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Fastighets- o gatukontoret\-Avd Fastighet (8312)\-Adm\Minnesanteckningar Ledningsgruppen

Protokoll stadsutvecklingsavdelningen:

Gå denna väg för att komma till mappen:
Gemensamt > Förvaltningar > Fastighets- o gatukontoret > -Avd Stadsutveckling (8312) > Avdelningsgemensamt > Ledningsgrupp minnesanteckningar

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Fastighets- o gatukontoret\-Avd Stadsutveckling (8312)\Avdelningsgemensamt\Ledningsgrupp minnesanteckningar

Protokoll inriktningsavdelningen:

Gå denna väg för att komma till mappen: 
Gemensamt > Förvaltningar > Fastighets- o gatukontoret > -Avd Inriktning (8312) > -Ledning > LM > Minnesanteckningar

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Fastighets- o gatukontoret\-Avd Inriktning (8312)\-Ledning\LM\Minnesanteckningar

Protokoll avdelningen för struktur och stöd:

Gå denna väg för att komma till mappen:
Gemensamt > Förvaltningar > Fastighets- o gatukontoret > -Avd Struktur o stöd (8312) > -Avdelningsgemensamt > Protokoll ledningsgrupp

\\intra.malmo.se\dfs\gemensamt\Förvaltningar\Fastighets- o gatukontoret\-Avd Struktur o stöd (8312)\-Avdelningsgemensamt\Protokoll ledningsgrupp