Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor och svar om arbetet med ny förvaltning.

Vad ska hända och när?

Fastighetskontoret och gatukontoret ska bli en ny förvaltning senast 1 juli 2018.  Den ska få namnet fastighets- och gatukontoret. Namnet har våra nämndspolitiker kommit överens om.

Varför ska vi bli en enda förvaltning?

Staden har stora utmaningar. Stadens ledning ser att tekniska nämnden är en viktig del av lösningen. Därför behöver nämnden bygga en förvaltning som har bästa möjliga förutsättningar att bli än mer effektiv, stark och tydlig. Läs mer här.

Jag vill bidra! Hur gör jag?

Toppen! Prata med din chef. Hen kan till exempel ta med det till avdelningschefens arbete i ledningsgrupperna med att sätta samman arbetsgrupper för de olika arbetspaketen under processen.  

Du ska också se till att medverka i diskussionerna på APT och andra enhetsvisa möten som kommer hållas för att få in synpunkter på förslagen som tagits fram av arbetsgrupperna. Synpunkter samlas in innan slutligt förslag läggs fram för beslut.

Vilka är med i arbetsgrupperna?

Arbetsgrupper är än så länge bara utsedda för de första två stegen i förändringsarbetet. Dessa grupper arbetar med de grundläggande utgångspunkterna för det fortsatta arbetet med en ny förvaltning. Arbetsgrupp "riktning" kartlägger och sammanställer tekniska nämndens (därmed förvaltningarnas) ansvarsområden. Arbetsgrupp "verksamhet" sammanställer vilka våra kärnverksamheter, funktioner och stödverksamheter är.  Se vilka som ingår i arbetsgrupperna här.

Vem är ansvarig från ledningen för att allt material som kommit fram kring trafikfrågan och presenterats för gk:s ledning arbetas in i pågående process med ny förvaltning?

Projektledningen med stöd av ledningsgrupperna ansvarar för att allt viktigt underlag som redan finns (och ta fram sådant som saknas) tas med in i organisationsarbetet. Det som presenterats för gatukontorets ledning kring trafikfrågan är givetvis ett sådant underlag. Det ligger stort fokus på att vi ska få med allt viktigt underlag och många perspektiv i arbetet med ny förvaltning.