Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

LiMa, Lokal i Malmö

Vi ansvarar för anskaffning och avveckling av lokaler och lägenheter för Malmö stad i enlighet med reglementet för lokalförsörjning. Vi samordnar kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplanering.

Enheten:

  • Representerar kommunen i alla hyresförhandlingar
  • Á-jourhåller kunskap angående lokalbestånd och hyresnivåer
  • Förvaltar kommunens lokalbank
  • Samordnar kommunens lokalförsörjningsplanering på kort och lång sikt

Patrik Widerberg är t f enhetschef.