Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Dialogenheten

Vi ansvarar för förvaltningens dialog och delaktighetsarbete.

Enheten:

  • Arbetar i nära samarbete med förvaltningens operativa verksamheter och med andra förvaltningar och myndigheter
  • Leder dialogprocesser med civilsamhälle, näringsliv, skolor och politiker
  • Ansvarar för den pedagogiska delen av förvaltningens trafiksäkerhetsarbete
  • Erbjuder stöd till förvaltningens övriga verksamhet som driver egna dialogprojekt eller arbetar med dialog i förstudier.

Linda Medberg är enhetschef.