Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Markavtalsenheten

Vi upplåter mark och byggnader.

Enheten:

  • Upplåter mark och byggnader som förvaltas av avdelningen inklusive småbåtshamnar, kajplatser och kiosker
  • Omförhandlar arrenden, hyresavtal och interna markupplåtelser
  • Avgäldsreglerar tomträtter
  • Upprätthåller korrekt information om fastighetsinnehavet och aktuella upplåtelser på ”markansvarskartan”
  • Ansvarar för debitering av nyttjanderättsavtalen
  • Utreder förfrågningar om tillskottsmark

Enhetschef är Susanne Dagnekvist.