Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Enheten för förvaltning, mark och byggnader

Vi förvaltar stadens markreserv.

Enheten:

  • Förvaltar och utvecklar mark och byggnader som ligger under fastighetsavdelningens ansvarsområde, såsom ridskoleanläggningar, byggnader på Torup och Katrinetorp, bostadshus och ekonomibyggnader, Citytunnelstationer och offentliga toaletter
  • Bedriver skogsförvaltning, jordbruksförvaltning, markavvattning och dikningsföretag i Malmö och på kommunens mark i övriga Skåne
  • Hanterar jakträtt och fiskerätt
  • Förvaltar trädgårds- och djurkolonier samt odlingslotter
  • Upplåter odlingslotter

Maria Perlman Aspeklev är enhetschef.