Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Enheten för fastighetsägande och värdering

Vi ansvarar för stadens juridiska markägande.

På enheten arbetar det medarbetare som:

  • Ansvarar för det juridiska fastighetsägandet
  • Ansvarar för värdering och prissättning av fast egendom vid förvärv, överlåtelser och upplåtelser
  • Ger rådgivning inom fastighetsjuridik, plan- och byggfrågor, fastighetsbildning och miljörätt
  • Företräder staden vid fastighetsrättsliga tvister
  • Förhandlar och upprättar fastighetsrättsliga avtal i exploateringsprocessen
  • Ansvarar för det fastighetsjuridiska arkivet, fastighetsbildnings- och inskrivningsärenden

Barbro Yngvesson är enhetschef.