Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Upphandlings- och entreprenadenheten

Vi ansvarar för struktur, stöd och rådgivning för upphandling. Vi handlar upp varor, tjänster och anläggningsentreprenader. Driver genomförandet av entreprenaderna och står för byggledning. Följer upp konsult- och entreprenadkontrakt.

På enheten arbetar medarbetarna med att:

  • Handla upp varor, tjänster och anläggningsentreprenader
  • Ge leveranser i form av avtal och kontrakt
  • Driva som ombud genomförandet av entreprenaderna och stå för byggledning
  • Ge struktur, stöd och rådgivning för upphandling
  • Ansvara för direktupphandlingsmodulen, system, mallar och avropsrutiner
  • Följa upp förvaltningens ramavtal.
  • Följa upp kontrakt som ombud i konsult- och entreprenadkontrakt
  • Följer upp kommunspecifika upphandlingskrav
  • Vara förvaltningens länk till upphandlingsenheten på stadskontoret

Enhetschef är Franciska Nermark