Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kommunikationsenheten

Vi ger chefer och medarbetare stöd i kommunikationsfrågor. Med god kommunikation och marknadsföring bidrar vi till att verksamheten uppnår sina mål.
Kommunikationsenheten arbetar med att skapa förtroende och goda relationer med dem som bor, verkar i och besöker Malmö.

Enheten är förvaltningens stöd i kommunikationsfrågor.

  • Förvaltar och utvecklar stadens och förvaltningens förtroendekapital 
  • Skapar goda relationer med medborgare och andra intressenter
  • Utvecklar vårt varumärke, som kommun och arbetsgivare, samt stärker Malmöidentiteten
  • Använder kommunikation och marknadsföring som strategiska och praktiska verktyg, både internt och externt
  • Fungerar som rådgivare och kompetensutvecklare
  • Är FKG:s beställare och samordnare av kundservicetjänster

I enheten ingår också sektionen för stadsutvecklingskommunikation. Enhetschef är Annika Abrahamson och sektionschef är Katarina Burle.