Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

IT- och GIS-enheten

Via GIS-verktyg och -analyser skapar vi beslutsunderlag. Med IT-stöd och ändamålsenlig utrustning skapar vi en produktiv digital arbetsplats. Genom IT-system stödjer vi verksamheternas behov och processer.

Enhetens uppdrag är att bistå förvaltningen med stöd, styrning och service gällande IT och GIS.

  • Digitaliseringssamordning
  • Systemförvaltning av FGKs verksamhetssystem
  • Kravställare och beställare gentemot driftpartner
  • Hanterar och supporterar IT-utrustning
  • Hanterar och supporterar klientplattform och verksamhetssystem 
  • Samordning av IT-/GIS-frågor
  • Svarar för att geografisk verksamhetsdata kvalitetssäkras, anpassas och görs tillgänglig
  • Utför analyser på geografisk data
  • Utveckling av GIS-lösningar
  • Etablering, utveckling och support av mMap

Enhetschef är Peter Blommengren.