Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

HR-enheten

Vi verkar för att höja hela förvaltningens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och framtida medarbetare. Vi ger både strategiskt och operativt stöd i HR-frågor.

Enheten ger stöd till verksamheterna och dess chefer inom HR-området, som:

  • Rekrytering och omställning/avveckling
  • Anställnings- och lönevillkor
  • Arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering
  • Lönebildning och löneöversyn
  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsrättsliga ärenden
  • Förhandlings- och utredningsverksamhet
  • Jämställdhet och antidiskriminering
  • Arbetsgivarvarumärket

Enheten utvecklar och implementerar dessutom stadens övergripande HR-strategier och processer i kärnverksamheten.

Elisabeth Stenfeldt är enhetschef.