Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Utvecklingsenheten för offentlig miljö

Vi arbetar med utveckling för att, utifrån avdelningens verksamhet, bidra till att förvaltningen ligger i framkant.

På enheten arbetar medarbetarna med att:

  • Identifiera arbetsområden som är i behov av förändring och/eller utveckling när det gäller hur stadens offentliga rum används och förvaltas
  • Ta fram arbetsmetoder och stödsystem, som i sin tur kan användas i vår verksamhet
  • Utveckla material och teknik samt samverkansprocesser med olika aktörer och civilsamhället
  • Arbeta med omvärldsbevakning och är delaktiga i forskningsprojekt och innovationsarenor

Enhetschef är Marie Persson.