Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Trafikregleringsenheten

Vi ansvarar, som juridisk väghållare, för kommunens formella beslut enligt trafiklagstiftningen.

Enheten ansvarar som juridisk väghållare, genom myndighetsutövning, för formella beslut av kommunen enligt trafiklagstiftningen samt hanterar ansökningar om undantag från bestämmelser som beslutas med stöd av denna.

Enhetschef är Joakim Florén.