Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Park- och gatumiljöenheten

Vi förvaltar och upprätthåller status och funktion för stadens offentliga rum, såsom gator, torg, parker, stränder och naturreservat.

På enheten arbetar medarbetarna med att förvalta och upprätthålla status och funktion för stadens offentliga rum, såsom

  • gator, torg, parker, stränder och kommunala naturreservat
  • trafikanordningar, lekplatser och andra anläggningar som är knutna till den allmänna platsmarken

Förvaltning omfattar renhållning, drift, vinterväghållning, underhåll, utveckling samt jour och beredskap. I uppdraget ingår att kommunicera med kommunens invånare och andra intressenter gällande förvaltningsfrågor.

I enheten ingår park- och gatumiljösektionen. Enhetschef är Lars Johansson och sektionschef är Pernilla Linde.