Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Enheten besöksanläggningar

Vi utvecklar och aktiverar Malmö stads besöksanläggningar och driver utveckling av nya mötesplatser.

Vi på enheten arbetarna med att

  • utveckla och aktivera Folkets park, Slottsträdgården, Torup, Katrinetorp och Limhamns kalkbrott
  • driva utveckling av nya mötesplatser tillsammans med civilsamhälle, Malmöbor och näringsliv för att skapa ökade förutsättningar för människor att känna sig delaktiga, engagerade och representerade i stadslivet

Enhetschef är Caroline Lundholm.