Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Vår organisation

Den 1 juli 2018 sjösattes den nya förvaltningen fastighets- och gatukontoret.

Organisationsstruktur.

Fastighets- och gatukontoret lyder under tekniska nämnden och leds av förvaltningschef Anna Bertilsson.

Förvaltningen består av fem avdelningar - avdelningen för offentlig miljö, fastighetsavdelningen, stadsutvecklingsavdelningen, inriktningsavdelningen och avdelningen för struktur och stöd. Avdelningarna består i sin tur av flera enheter, några av dem har dessutom sektioner.

Det som påverkat om en enhet har fått en sektion (eller två) är typen av uppdrag eller antalet medarbetare. Enhetens medarbetare finns i två grupper: en grupp medarbetare finns i sektionen med en sektionschef, och den andra gruppen medarbetare är direkt kopplade till enhetschefen. Motsvarande kan gälla en enhet med två sektioner: där kan även finnas en grupp medarbetare som har enhetschefen som sin närmsta chef.

Vårt uppdrag

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar vi stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.