Riskträdsbedömning och rötsondering (picusmätning)

Ramavtalets beloppsgräns är uppnådd. Ny direktupphandling utförs just nu och nytt avtal bör vara på plats under v.22.
Det nya avtalet kommer att vara upphandlat av fastighets- och gatukontoret för fastighets- och gatukontorets räkning. Avtalet kan alltså nyttjas endast av handläggare på FGK. Övriga förvaltningar uppmanas att även de utföra direktupphandling för riskträdsbedömning.

Vem kontaktar jag om jag har frågor eller synpunkter på avtalen?

Mejla Larsola Bromell om du har frågor eller synpunkter.