Trafiksignaler

Ramavtal har tecknats med nedanstående leverantörer:

  • Trafikkonsult Kenneth Steen AB

Avtalstid

Andra optionen är utlöst och avtalet är giltigt till och med 1 maj 2021.

Avrop

Fastighets- och gatukontoret har rätt att genomföra avrop från detta ramavtal.
Avrop ska alltid genomföras skriftligt exempelvis via e-post. Viktigt att tänka på är att ramavtalsleverantören bekräftar uppdraget och att ni är överens. Spara dessa handlingar!

För avrop kontakta magdalena.ripa@malmo.se

Dokumentation och arkivering

Avropet ska dokumenteras skriftligen i dokumentet ”Avrop Trafiksignalsprojektör”.  Vid uppföljning ska informationen lämnas till Upphandlingsenheten. Dokumentationen används för uppföljning av ramavtalet samt för att följa upp krav på leverantören. Dokumenten är även viktig för att se att beställningen överensstämmer med faktureringen. Handlingarna ska vara tillgängliga vid en eventuell internrevision.

Kontering

Varje enskilt avtal inom teknikområdet har en specifik komplementdel, KMP för fastighets- och gatukontoret kopplat till sig.
Denna ska användas i samband med konteringen av inkomna fakturor.

Handlingar:

UppdragsbeskrivningPDF (pdf, 399.3 kB)
Allmän uppdragsbeskrivningPDF (pdf, 436.8 kB)
Administrativa föreskrifterPDF (pdf, 308.8 kB)