Sponsorkonsult

Fastighets- och gatukontoret har tecknat ett avtal med Passion Lab Aktiebolag för arbete med sponsorsamarbeten.

Avtalen är tecknade från och med 2017-04-04 till 2019-04-03 med möjlighet till förlängning med 1 år.

Optionen för perioden 2019-04-04 till 2020-04-03 är utlöst.

För avrop kontakta stella.ek@malmo.se eller sverker.haraldsson@malmo.se

UppdragsbeskrivningPDF (pdf, 137.3 kB)

Administrativa föreskrifterPDF (pdf, 443.7 kB)