Skadedjursbekämpning

Vi har tecknat ramavtal avseende skadedjursbekämpning med Nomor AB. Avtalet gäller för fastighets- och gatukontoret.

Avtalstiden är 2 år, från och med 2017-01-01 till och med 2018-12-31, med ensidig optionsrätt för beställaren på ytterligare 1 + 1 år.
Andra optionen är utlöst och avtalet är giltigt till och med 2020-12-31.

Av bilagorna nedan framgår vilka skadedjursbekämpningar som ingår i ramavtalet, aktuella priser samt avtalsvillkor.

Avtalsansvarig: Pernilla Linde pernilla.linde@malmo.se eller tel. 040-34 13 41

Vid avrop kontakta: mattias.thelander@malmo.se, tel. 040-34 21 20
eller niklas.u.johansson@malmo.se, tel. 040-34 18 53.

Administrativa föreskrifterPDF (pdf, 555.1 kB)

Prisbilagaexcel (excel, 64.3 kB)