Projekt- och projekteringsledare

Ramavtal har tecknats med tre leverantörer.

  1. Hifab AB
  2. WSP Sverige AB
  3. SWECO Management AB

Avtalstid

Avtalstiden är 2 år från och med 2019-07-01 till och med 2021-06-30 med option för beställaren att förlänga ramavtalet med 1 + 1 år.

Avrop

Fastighets- och gatukontoret har rätt att genomföra avrop från detta ramavtal.

Avrop ska genomföras enligt fördelningsnyckel. Innan avrop genomförs vänligen ta kontakt med alexander.karlsson@malmo.se eller cecilia.thoft@malmo.se för tilldelning av leverantör.

Fördelningsnyckel

I detta avtal tillämpas fördelningsnyckel (rullande rangordning) enligt nedan.

Avropsmall

Avrop

Ramavtalsleverantör nummer

1

 Ramavtalsleverantör nummer 1

2

 Ramavtalsleverantör nummer 2

3

 Ramavtalsleverantör nummer 3

4

 Ramavtalsleverantör nummer 1

5

 Ramavtalsleverantör nummer 2

6

 Ramavtalsleverantör nummer 3 osv.

Dokumentation och arkivering

Vid avrop ska mail i enlighet med ”Avropsrutin” skickas till den ramavtalsleverantör som är på tur att erhålla nästa avropsförfrågan, med kopia till alexander.karlsson@malmo.se och cecilia.thoft@malmo.se på upphandlingsenheten. Mailen sparas som underlag för uppföljning av ramavtalet.

För det fall att leverantören tackar nej till avropet måste alexander.karlsson@malmo.se eller cecilia.thoft@malmo.se på upphandlingsenheten få kännedom om detta omgående.

Handlingar:

Administrativa föreskrifterPDF (pdf, 373.2 kB)
Timprislistaexcel (excel, 12.1 kB)

Uppdragsbeskrivning projektledarePDF (pdf, 27 kB)

Uppdragsbeskrivning projekteringsledPDF (pdf, 120.4 kB)

Vid avrop som genomförs ska följande rutin följas:

AvropsrutinWord (word, 21.4 kB)