Parkeringsautomater

Fastighets- och gatukontoret har tecknat avtal med Flowbird Sverige AB.

Avtalet är tecknat från och med 2019-08-01 till 2021-07-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Vid avrop kontakta stella.ek@malmo.se eller gill.arnehall@malmo.se.