Papperskorgar

Vi har tecknat ramavtal med JPS Group AB som löper från 2018-06-25 – 2021-06-24, med möjlighet till förlängning med 1+1+1 år.

Uppdraget består i att tillverka och leverera tre olika storlekar av papperskorgar. Papperskorgarnas tekniska och visionära form samt funktionalitet och utseende i Malmös stadsrum ska bli en tillgång i stadsrummet. Papperskorgarna ingår i det ständiga arbetet om hur Malmö ska upplevas som rent och välskött.

Malmö stad fastighets- och gatukontoret har som mål att succesivt byta ut befintliga papperskorgar till de tre nya modellerna.Utbytet kommer att ske kontinuerlig efter den årliga budget som finns. Den som har för avsikt att beställa tjänster inom detta området ska använda sig av avtalet.

Avropsberättigade parter är fastighets- och gatukontoret.
För fler detaljer om hur du avropar från avtalet, kontakta Alexander KarlssonMårten Zetterman eller Pernilla Linde.

Administrativa föreskrifterPDF (pdf, 905.3 kB)

UppdragsbeskrivningPDF (pdf, 419.8 kB)

Bilaga Nya modellerPDF (pdf, 56.1 kB)