Elektroniska och manuella cykelpumpar

Fastighets- och gatukontoret har tecknat avtal med nedanstående leverantörer för elektroniska och manuella cykelpumpar.

Avtalen är tecknade från och med 2019-01-21 till 2021-01-20, med option för beställaren att förlänga med 1 +1 år.

Första optionen är utlöst och avtalet är giltligt till och med 2022-01-21.

Elektriska cykelpumpar:

1. VEKSÖ AB
2. Cyklos AB

Manuella cykelpumpar:

1. KNM Trafiksystem AB
2. Saferoad Smekab AB

Avrop sker genom fastställd rangordning. Vid uppdrag ska ramavtalsleverantör som rangordnats som nummer 1 att tillfrågas i första hand, om ramavtalsleverantören tackar nej tillfrågas ramavtalsleverantör nummer 2.

För avrop kontakta stella.ek@malmo.se eller mats.x.jonsson@malmo.se