Strategiskt mentorstöd för att utveckla dialogverksamheten

Fastighets- och gatukontoret har tecknat ramavtal med DFG- Dialogues Facilitation Gothenburg AB för strategiskt mentorstöd för att utveckla dialogverksamheten .

Avtalstid

2018-09-01-2020-08-31 med option för beställaren att förlänga ramavtalet med 1+1 år.

Optionen för perioden 2020-09-01 till 2021-08-31 är utlöst.

Avrop

Fastighets- och gatukontoret har rätt att genomföra avrop från detta
ramavtal.

Avrop sker genom att projektledare eller upphandlare skriftligen kontaktar leverantören. Avropsförfrågan ska ställas till vald leverantör inom ramavtalet.

För avrop kontakta stella.ek@malmo.se alternativt amanda.neleryd@malmo.se