Stagehands, montörer, transport och arbetsledare

Fastighets- och gatukontoret har tecknat ett avtal med FYC AB för stagehands, montörer, transport och arbetsledare till Fastighets- och gatukontorets arrangemang.

Avtalen är tecknade från och med 2017-12-22 till 2019-12-21 med möjlighet till förlängning med 1+1 år. Andra optionen är utlöst och avtalet är giltligt till och med 2021-12-21.

Ramavtalet innehåller nedanstående tjänster:

 1. Stagehands
 2. Montörer
 3. Montörer med liftkompetens
 4. Montörer med snickerikompetens
 5. Transporttjänster
  a) Transporter med lätt lastbil
  b) Transporter med personbil
  c) Transporter med personbil med släp
 6. Arbetsledare

För avrop kontakta stella.ek@malmo.se eller pontus.friberg@malmo.se.

Avropsrutin
PDF
(pdf, 156.3 kB)Avropsförfråganexcel (excel, 40.3 kB)