Ramavtal för fastighets- och gatukontoret

Fastighets- och gatukontoret tar fram ramavtal för varor och tjänster efter våra behov, när det inte finns centrala ramavtal.

Skillnad mellan ramavtal och ett specifikt upphandlingskontrakt är att det vid tecknandet av ramavtal inte är specificerat volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen vid upphandlingen. Detta görs vid det specifika avropet.

Du ska använda dig av de ramavtal som finns. Du ska inte köpa varor eller tjänster som täcks av ramavtalen från annan leverantör.

Fastighets- och gatukontoret har ramavtal för bland annat arrangemang, byggledare, mätningar och utredningar för buller och vibrationer samt tekniska konsulttjänster. Fler ramavtal tecknas successivt vid behov.

Har du frågor om ramavtal eller andra upphandlingsfrågor, vänd dig till vår upphandlingsenhet.

Kontakt - Allmänna frågor
Franciska Nermark