Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Reseräkning

Malmö stads centrala sidor om reseräkning.

Fastighets- och gatukontorets rutiner

Efter resan – registrera reseräkning i HRutan

Efter avslutad resa ska en reseräkning registreras i HRutan under Rapportera & Ansöka och länken Reseräkning. Det krävs att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från bostaden eller arbetsstället för att resan ska klassas som en tjänsteresa, vilket registreras som en inrikes eller utrikes resa. För kortare resor ges ersättning via utlägg som registreras via ”Utlägg och eller kilometerersättning”.

Läs mer om hur du gör en reseräkning här: https://webapps09.malmo.se/wiki/Resor_(medarbetare) Observera att vi inte använder rutinen för Resplan.

  • Vid inrikes resa utgår traktamente, resetillägg samt färdtidsersättning för restid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden.
  • Vid utlandsresa utgår utlandstraktamente samt färdtidsersättning för restid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden.

För att få ersättning i form av traktamente eller för tjänsteutlägg är det viktigt att du redovisar dina utgifter i samband med resan. Spara alltid alla dina kvitton. Utan kvitto får du inte ersättning för dina utlägg.

I de fall reseräkningen omfattar traktamente ska även program bifogas till reseräkningen och skannas in samt häftas fast tillsammans med reseansökan och utskriven reseräkning. Omfattar reseräkningen ersättning för något som ska styrkas med kvitto, till exempel parkeringsavgift ska dessa originalkvitton häftas fast på utskriften.

Reseräkningsutskriften ska sedan skickas till chefen som ska ha tillgång till utskriven reseräkning med kvitton och eventuellt program när denne beslutsattesterar i systemet. Chefen beslutsattesterar även på utskriven reseräkning genom påskrift. Cheferna ska direkt efter beslutsattest lämna in reseräkningar till redovisningssektionen.

Arkivering

Alla reseräkningar med tillhörande underlag ska arkiveras på ekonomienheten hos Anders Jardenberg, rum 4424. Arkivering ska ske i personnummerordning för varje bokföringsår (utbetalningsår).

Frågor

Kontakta Lena Krantz om du har frågor kring traktamenten.