Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Tagg, passerkort, ID & nycklar

Som anställd måste du kvittera ut en tagg för in- och utpassering genom receptionen och personalentréerna samt nycklar till arbetsrummet.

Passerkort/tagg

Lena Krantz på HR-enheten i rum 4432 ansvarar för taggar/passerkort. Din chef meddelar att du behöver tagg/passerkort, som sedan hämtas på Lenas rum. Vid anställningens upphörande ska tagg/kort återlämnas till Lena Krantz. 

Receptionen på August Palms plats är öppen mellan kl. 08.00-16.30. Efter 19.00 går larmet om du håller entrédörrarna öppna mer än 1 minut. Du behöver en kod för att komma in i stadshuset efter kl 19.00 och på helger. Då måste du få en kod kopplad till ditt passerkort. Hör av dig till Lena Krantz så hjälper hon dig.

Nycklar

Alla anställda ska ha en nyckel till sitt arbetsrum på Stadshuset. Nycklar kvitteras ut hos Sophia Olsson på ekonomienheten.  Vid anställningens upphörande ska nycklar återlämnas till ekonomienheten.

ID-kort

Behöver du ID-kort i tjänsten? Så här gör du

Borttappade nycklar eller tagg/passerkort

Om du förlorar ditt kort, din tagg eller nycklar under arbetstid, tag kontakt med Lena Krantz på HR-enheten, tel. 41322.

Namnlappar till dörrar och postfack

Tobias Larsson på IT/GIS ordnar med namnlappar.