Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kundservice

Den 1 april 2019 startade kontaktcenter. Kontaktcenter är Malmöbornas väg in till kommunen och är de som hjälper till medborgarna med kommunala ärende och svarar på deras frågor.

Varje år tar fastighets- och gatukontorets emot cirka
40 000 ärenden. Felanmälningar, frågor och synpunkter kan skickas via formulär på malmo.se, e-post, brevledes eller via telefon och registreras hos kontaktcenter (som tillhör serviceförvaltningen).

När ett ärende kommer till kontaktcenter registreras det i vårt ärendesystem EasyIncident och kategoriseras i en av de 22 kategorier som finns för att beskriva ärendet. Varje kategori kallas funktionsbox och för varje box finns en ansvarig person. Ansvarig fördelar de inkomna ärendena till den kollega som kan svara på frågan. Listan över ansvariga och funktionsboxar, hittar du nedan. Felanmälningar går direkt till den entreprenör som ska åtgärda felet.

De flesta frågorna kan hanteras direkt av kontaktcenter. För att de ska kunna svara på så många frågor som möjligt är det viktigt att informationen på malmo.se stämmer och uppdateras löpande. Vi ska också informera kontaktcenter när det är något särskilt på gång som kan generera många frågor eller synpunkter. Även instruktioner och styrdokument ska kontaktcenter informeras om, både nya och uppdateringar av befintliga.

Kontaktuppgifter:
kontaktcenter@malmo.se
Skicka även kopia till easyadmin@malmo.se

Anmälaren ska få svar på sin fråga/felanmälan inom två veckor. Om ärendet tar längre tid att hantera ska det läggas för senare behandling och anmälaren informeras då om ungefär när svar kommer att kunna ges.

Att svara på ett ärende

Tänk på detta när du svarar en Malmöbo i ett ärende du fått tilldelat dig i systemet:

  • Uttryck dig enkelt och trevligt.
  • Börja med en introduktion kring vad ärendet gäller, särskilt om är det länge sedan det inkom och anmälaren inte har det färskt i minnet.
  • Använd god och lättbegriplig svenska. Tänk på att inte alla är insatta i vår verksamhet och vårt fackspråk.
  • Tacka gärna för hjälpen som malmöbon erbjuder oss i och med sitt engagemang.
  • Finns det mer information att tillgå, länka gärna till den infon, som en ytterligare service.

Det finns ett antal manualer för sökning av entreprenadärenden i EasyIncident samt för filtrering och pivottabeller i Excelutdrag från EasyIncident som går att läsa i rutan nedan.

Kontakt:

Fastighets- och gatukontorets samordnare:
Ann-Cathrine Sanderberg och Monica Andersen
Ansvarig för IT och system: Lovisa Nubert

Driftsansvarig
: ITS

FunktionsboxarPDF (pdf, 56.5 kB) - här ser du vem som är ansvarig för de olika boxarna


Instruktion för kundservicePDF (pdf, 518.2 kB)


Manual för sökning av entreprenadärendenPDF (pdf, 120.3 kB) (ändrad 180514)


Manual för filtreringPDF (pdf, 846 kB)


Manual för pivottabellPowerpoint (powerpoint, 1003.8 kB)

 

Felanmäl på malmo.se


Läs mer om Kontaktcenter på Komin