Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Språk och stavning

Lathund med skrivregler för fastighets- och gatukontoret baserad på Språkrådets regler och TT-skrivregler (Tidningarnas Telegrambyrå). Lathunden kan användas för dig som till exempel skriver text till bokslut, Stratsys, rapporter eller andra texter.

Klarspråk

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Språkrådet arbetar med att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, landsting, universitet, organisationer och företag.

Språklagen § 11

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Hur skriver man klarspråk?

Allra först bör du göra klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå med din text. Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte. Texter har ofta flera mottagare, men i regel en huvudsaklig mottagare. Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten:

 • Välj en lagom personlig ton.
 • Välj relevant innehåll.
 • Disponera texten på ett logiskt sätt.
 • Förklara allt som behöver förklaras.
 • Stryk sådant som inte behövs.
 • Skriv informativa rubriker.
 • Undvik långa och invecklade meningar.
 • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
 • Sammanfatta det viktigaste.
 • Välj en genomtänkt grafisk formgivning.

Stor eller liten bokstav?

 • Malmö stad - litet s
 • Tekniska nämnden - litet t mitt i mening, tekniska nämnden(tekniska nämnden, Malmö stad)
 • Fastighets- och gatukontoret - Litet f mitt i mening
 • Stadskontoret - Litet s: stadskontoret
 • Kommunstyrelsen - Litet k
 • Malmöbor - Stort M
 • Titlar - Liten bokstav mitt i mening

Förkortningar

Förkortningar bör inte användas i onödan, eftersom de kan ge läsaren svårigheter att veta vad de står för. Använd förkortningar i texter där utrymmet är begränsat, till exempel i tabeller eller parenteser.

Några vanliga förkortningar:
Till exempel - t.ex. eller t ex
Bland annat - bl.a. eller bl a
Från och med - fr.o.m. eller fr o m
Till och med - t.o.m. eller t o m
Med mera - m.m. eller m m
Så kallad/så kallat - s.k.
Jämför - jfr
Klockan - kl.
Etcetera - etc.
Telefon - tel. eller tfn
Det vill säga - d.v.s. eller dvs.
Och så vidare - o.s.v. eller o s v eller osv.

Observera att du aldrig använder både punkt och mellanslag inuti flerordsförkortningar. Det ska endast vara punkt, exempelvis: t.ex. eller bl.a. Om du väljer att skriva utan punkter måste man ha mellanrum istället, exempelvis: t ex eller bl a
En förkortning får aldrig delas på flera rader.