Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kommunikationspolicy & -strategi

Foto: colourbox

Malmö stads kommunikationspolicy visar hur kommunikation och dialog ska stödja Malmö stads mål och värderingar.

Där står bland annat:

  • Principer för god kommunikation
  • Krav på kommunikationen: öppen, tydlig, planerad, tillförlitlig och offensiv
  • Organisation och ansvar
  • Mål och strategier för intern och extern kommunikation
  • Medierelationer