Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Komin - för kommunikatörer

Alla kommunikatörer på fastighets- och gatukontoret ska ha behörighet att ändra och skapa sidor på Komin. På denna sidan finns lite "bra att veta" för dig.

Om du är kommunikatör och saknar behörighet - kontakta Anna-Karin Jangmark.

Logga in

Du administrerar Komin via: http://komin.malmo.se/login. Logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter. Komin är byggt i SiteVision (precis som malmo.se), men nyhetsdelen och bloggdelen är byggt i WordPress.

WordPress

Information om hur du skapar nyheter/inlägg i WordPress hittar du under Kommentera och skapa nyheter. Alla anställda på fastighets- och gatukontoret kan skapa nyheter/notiser/reserapporter/bloggar, men du som kommunikatör kanske måste uppmuntra och hjälpa dina kollegor att komma igång. Visa gärna dina kollegor var de hittar lathundarna, eller visa dem handgripligen.

Förhandsgranska
Sedan vi gått över till WordPress har vi nu möjlighet att förhandsgranska nyheterna, vilket rekommenderas innan du publicerar. Ofta klipps texter i olika format in i webbfönstret, och detta kan bli ganska fult. Ta därför för vana att klicka på Förhandsgranska först.

Bildmått
Bannerbilden på startsidan är 223x149 pixlar
För att få en bild att täcka hela spalten i en nyhet ska bilden vara 500 px bred. Ska den inte täcka hela sidan, kan 250 px bredd vara lämpligt. Tänk på att spara bilden utan å, ä eller ö, annars fungerar det inte.

Lyfta nyhet till Vår kommun ("stora Komin")

Läs mer här.

Klicka ALDRIG i alla kategorier för att försöka sprida en nyhet till alla förvaltningar. Det är det vi har grenen "Vår kommun" till. Övriga redaktörer ansvarar för sina egna kategorier och flöden, du ska inte kategorisera åt dem utan att de är med på det.

SiteVision

Det finns en så kallad Webbhjälp, som också kan vara till hjälp. Här finns bla måttangivelse på olika bildstorlekar.