Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Ritningar

GIS-gruppen ansvarar för att nya områden och objekt digitaliseras och görs tillgängliga via våra digitala kartor. Vi är därför beroende av att aktuella bygg- eller relationshandlingar kommer in till GIS-gruppen så fort som möjligt. Detta sker genom att projektledaren skickar in underlag till IT/GIS på ritning.fgk@malmo.se