Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

MapInfo

MapInfo Pro är ett GIS program för karthantering och analys.

Programmet erbjuder alla viktiga funktioner som krävs av de flesta som arbetar med digitala kartor och GIS.

För installation och konfiguration av MapInfo: FGKs IT-portal

För tekniska frågor kontakta Magnus Lönnberg, Labied Abdul-Aziz eller Håkan Berg