Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Ledningsförfrågan

Vi besvarar ledningsförfrågningar via webtjänsten
Ledningskollen.se med hjälp av modulen InCheck som skickar automatiska svar.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att till exempel:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

Ledningskollen drivs av Post- och Telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.