Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

GDPR - Att hantera personuppgifter på FGK

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att skyddet för enskildas personuppgifter har stärkts och att det ställs hårdare krav på hur myndigheter och företag behandlar och sprider dessa uppgifter.

På den här sidan hittar du allmän information om GDPR och länkar till rutiner, riktlinjer och mallar för hur Malmö stad och FGK behandlar personuppgifter inom sin verksamhet.

Innehållet utgör ett komplement till den kommungemensamma information som finns under Stöd & service.

Grunderna för GDPR – de frågor som ska ställas innan personuppgiftsbehandling påbörjas: