Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kreditupplysning

Vi är kunder hos UC (Upplysningscentralen) och kan där beställa kreditupplysningar på företag och organisationer som vi gör affärer med.

Du bör/ska beställa en kreditupplysning vid upphandlingar och på kunder som inte vi har ett myndighetsförhållande till. När kunden är kund på grund av att vi som offentlig myndighet ålägger denna att betala en avgift för ex markupplåtelse har vi inga alternativ till kund/leverantörs relation. Då behövs inte en kreditupplysning göras. Även i leverantörsrelationer kan det vara av intresse att ta en kreditupplysning. Speciellt angeläget är det om relationen antas vara bestående i flera år och upphandlingen är omfattande och kostsam.

Kreditupplysningar kan beställas/initieras av alla medarbetare. Det är endast Ingela Österlund, Charlotta Abramo, Kenneth Erlandsson och Stella Ek som kan göra själva beställningen på UC. Kontakta oss och ange företagets namn, organisationsnummer och eventuella koncernbolag som ni vill ska ingå i upplysningen. Kostnad för en upplysning är 258 kr + moms.

Kostnaden bokförs på beställarens kostnadsställe.