Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Utländska artister och idrottare

Skattskyldiga

När vi betalar arvode eller prispengar direkt till utlandsbosatta artister och idrottare (som privatpersoner) regleras detta enligt Lag 1991:591 om särskild inkomstskatt, A-SINK.

Om artisten eller idrottsutövaren får inkomst från ett företag och företaget fakturerar oss arvode är de inte skattskyldiga enligt denna lag. Då får vi en faktura och betalar konsultarvode som vanligt för deras tjänster.

Om de däremot är privatpersoner som ska få ersättning måste vi dra skatt och betala sociala avgifter på deras ersättningar. Skatt ska dras av utbetalad inkomst med 15% och arbetsgivaravgifter ska beräknas till 31,42% (2011) som är ytterligare kostnader för fastighets- och gatukontoret.

Om artisten är bosatt inom EU/EES kan det finnas dubbelbeskattningsavtal vilket innebär att om artisten kan visa att de betalar skatt i hemlandet ska vi inte dra någon skatt. Fastighets- och gatukontoret ska dock alltid redovisa inkomsten vi har betalat ut till artisten till Skatteverket. Om artisten kan visa blankett E101 inom EU ska ingen arbetsgivaravgift inbetalas i Sverige.

Om artisten är bosatt utanför EU/EES skall vi alltid dra av skatt (15%) och om det avser en privatperson ska även arbetsgivaravgift (31,42%) tillkomma.

För artister som inte fakturerar via eget bolag, eller ett artistföretag och som är bosatta och skattskyldiga i Sverige och har ett svenskt personnummer, ska utbetalning av arvode/prispengar ske via vårt personalsystem, HRut. Artisten läggs upp som uppdragstagare och uppgifter skickas till HR-service.

Redovisning till Skatteverket

Redovisning till skatteverket görs av HR-service när utbetalning skett.

Undantag från skattskyldighet

  • Innehavare av F-skattsedel, bosatta i Sverige
  • Artister/idrottare med ersättning från artistföretag
  • Artister/idrottare som kan åberopa dubbelbeskattningsavtal (EU/EES)
  • Utlägg för resa och transport och  kost och logi
  • Artister/idrottare som kan uppvisa blankett E101 (EU/EES) — ingen arbetsgivaravgift