Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

E-handel och inköp

För att Malmö stad ska följa svensk lagstiftning, aktuella EU-direktiv samt interna riktlinjer, strategier och politiska mål måste inköp ske enligt reglerna nedan.

Allmänna frågor om upphandling och avtal kan ställas direkt till upphandling@malmo.se.

I Malmö stads avtalskatalog finns kommungemensamma avtal för varor och tjänster som gäller för alla.

Marknadsplatsen i Ekot

Länk till titta i Marknadsplatsen vilka varor som finns att köpa i Ekot.

Film om e-handel

En film har tagits fram för att visa hur mycket Malmö stad kan spara om alla inköp görs via e-handel i Ekot.

E-faktura till Malmö stad

På sidan malmo.se/faktura finns information för leverantörer om hur de kommer igång med e-fakturor, kostnadsställen, PEPPOL-ID med mera. Hänvisa gärna era leverantörer dit. Informationen är även bra för medarbetare i Malmö stad, som arbetar mot leverantörer och med fakturering och e-fakturor.

Inköp i butik

Inköp i butik görs i undantagsfall. Innan ett sådant köp påbörjas ska kontroll ske så att produkten inte finns med i avtalskatalogen. Om inköp i butik är aktuellt ska en direktupphandling göras. Vid inköp över 1 000 kronor ska direktupphandlingen dokumenteras.

Vid e-handel sker beställning av varor elektroniskt via Ekot.
E-handel ska alltid vara förstahandsvalet vid inköp. Malmö stads ramavtal följs automatiskt vid e-handel.

Böcker

Beställningar av böcker ska göras via Ekot (vårt ekonomisystem) av leverantören LäroMedia Bokhandel Örebro AB. Inköp av böcker beslutas av enhets-/avdelningschefer som kontaktar Charlotta Abramo för beställning.

Datorer och datatillbehör

Beställningar av datorer och datatillbehör ska göras via Ekot (vårt ekonomisystem) av leverantören Atea.
Inköp av datorer, programvaror, IT-utrustning med mera beslutas av enhets-/avdelningschef som kontaktar Morgan Persson Wichmann eller Johan Olsson.

Kontorsmaterial

Beställningar av kontorsmaterial ska göras via Ekot (vårt ekonomisystem) av leverantören Staples Sweden AB, inköpen sker centralt och finns att hämta utanför rum 3234 hos Turid.

Kaffe, the och socker

Beställningar av kaffe, the och socker ska göars via Ekot (vårt ekonomi- system) av leverantören Martin & Servera, inköpen sker centralt och finns att hämta hos Turid och Eva utanför rum 3234, fråga någon i närheten.

Städ, tvätt och hygien

Beställningar av städ-, tvätt- och hygienprodukter ska göras via Ekot (vårt ekonomisystem) av leverantören Papyrus Supplies, inköpen sker centralt och finns att hämtas hos Turid och Eva utanför rum 3234.
Exempel på städ-, tvätt- och hygienprodukter är diskmedel och servetter.

Prenumerationer

Övergången till vår nya leverantör sker löpande på så sätt att de prenumerationer (dagstidningar och tidskrifter) som är aktiva idag ligger kvar hos tidigare leverantör till de löper ut och därefter ska prenumerationen förnyas hos LM Information Delivery.

Kontaktuppgifter

Öppettider: 08.00-16.30 vardagar
Telefon: 08-445 10 81
Email: offentliga@LMinfo.se
Postadress: Smidesvägen 10, 171 41 SOLNA
Hemsida: www.LMinfo.se

Diverse artiklar

Kolla först om det redan finns ett upphandlat avtal på varan som du behöver i Malmö stads avtalskatalog. I Ekot finns många upphandlade varor som tex. ballonger, tejp och muggar. Kontakta Petra Lindell och hör om det du söker finns i Ekot för beställning.