Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Byte av projektledare

Det är den nya projektledarens närmaste chef som ska fylla i detta formulär.

Har du frågor om hur du fyller i formuläret, kontakta aktuell controller.