Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Medlemsavgifter och serviceavgifter

Skatteverkets regler, hämtat från skatteverkets hemsida daterad 190107, säger:

”Om arbetsgivaren betalar den anställdas medlemsavgift i en förening, till exempel en yrkes- eller branschförening, är det en skattepliktig förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det gäller även om medlemskapet är helt kopplat till den anställdas tjänst. Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster åt medlemmarna, till exempel medlemstidningar, facklitteratur, kurser, seminarier och konferenser.

Om serviceavgiften hålls åtskild från medlemsavgiften, exempelvis genom att den förmedlas genom ett särskilt servicebolag eller på annat sätt faktureras särskilt, är den inte en medlemsavgift. Om tjänsten som föreningen tillhandahåller är av väsentlig betydelse för arbetet, är serviceavgiften för tjänsten en skatte- och avgiftsfri förmån”.

Ledningsgruppen har beslutat att från 190101 gäller:

1) Enskilda medarbetare betalar själva sina medlemsavgifter i de föreningar de har intresse av att vara medlemmar i.

2) Förvaltningen är i första hand medlem i olika yrkes- och branschföreningar eller andra intresseföreningar.

På Komin under fliken chef/HR/blanketter finns nettolöneavdragsblanketten som fylls i och lämnas till HR.