Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Fakturareferens

Fakturareferens uppger vi för att fakturan ska hamna rätt. Fakturareferensen består av kostnadsställe och initialer.

Varje gång du beställer något och fakturan ska skickas till fastighets- och gatukontoret, måste du ange korrekt fakturaadress och fakturareferens. Referensen är för att vi ska kunna cirkulera fakturan direkt till rätt medarbetare. Om inte du anger korrekt referens får vi (redovisningssektionen) lägga ner mycket tid på att leta rätt på rätt medarbetare.

Fakturaadress:
037 Fastighets- och gatukontoret
Faktura
205 80 Malmö

Fakturareferens

Du hittar korrekt fakturareferens här 191106excel (excel, 42.6 kB).excel (excel, 36.1 kB)

Dokumentet med fakturareferenser uppdateras löpande och regelbundet med nya användare.

Fakturareferensen består av två delar: Fyra siffror för kostnadsstället för den enhet/sektion du tillhör + dina initialer, två bokstäver. I dokumentet över fakturareferenser kan du alltså hitta allas kostnadsställen.


Observera att referensen ska anges sammanhängande, sex eller sju positioner i en följd, inga mellanrum och alltid stora bokstäver.

Var även observant på om det är 0 (siffran noll) eller O (bokstaven O) i din referens respektive (I) och l (L). Det finns en risk att betalning till leverantören försenas om inte korrekt adress och referens anges. 

Att kostnadsstället är med i fakturareferensen innebär inte att fakturan nödvändigtvis ska konteras/belasta din enhet. Vilket kostnadsställe fakturan konteras med styr var kostnaden hamnar.