Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Betala fakturor / Leverantörsfakturor

Ekot

I ekonomisystemet Ekot finns många möjligheter för uppföljning och analys. Det finns enkla och användarvänliga rapporter som riktar sig till ansvariga för ett visst kostnadsställe, verksamhetsområde eller projekt.

Fakturareferenserexcel (excel, 36.4 kB)

Kontoplan och kontering

När du konterar en faktura beskriver du vad kostnaden eller intäkten avser och vem som ska betala kostnaden eller få intäkten.
Här kan du läsa mer om vad de olika begreppen vid kontering betyder.

Konto

Beskriver vad kostnaden eller intäkten avser.

Kostnadsstället

Anger vem som ska betala kostnaden eller få intäkten.

Verksamhet

Beskriver stadens verksamhet, alltså vilket ändamål kostnaden eller intäkten ska hänföras till.

Motpart

Ger information om vilka som är motparter i en ekonomisk transaktion, det vill säga vem den ekonomiska händelsen relaterar till, t ex externa företag eller andra förvaltningar.

Aktivitet

Koddelen aktivitet används för att beskriva olika aktiviteter.

Objekt

Koddelen beskriver främst fysiska och andra objekt. Exempel på detta är fastigheter, lokaler, fordon, maskiner, IT-system, avtal, produkter och tjänster samt övriga uppföljningsobjekt.

Projekt

Är obligatoriskt för investeringar

Komplement

Används vid kontering av fakturor som avser kostnader för t ex skador, inbrott och stölder, och för olika avtal.

Slag

Används endast vid kontering av investeringar.

Inför semester

När du ska gå på semester är det viktigt att du ställer om i Ekot.

InstruktionerWord (word, 235.9 kB)

Funktionsbrevlåda - för frågor och undringar

Till funktionsbrevlådan redo.fgk@malmo.se kan du skicka frågor om kontering, om du inte kan attestera eller om du vill veta hur du lägger upp en konteringsmall.