Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Attest

Vi har en attestinstruktion som beskriver vilket ansvar och vilka regler som gäller vid attest, instruktionerna bygger på Malmö Stads attestreglemente (2008-11-27). Den omfattar samtliga bokföringsposter avseende beslut, prestation, bokföringsunderlag, bokföringstidpunkt, kontering och betalningsvillkor. I länkrutan nedan finns hela attestreglementet.

Beslutsattest

Kort om beslutattest:

 • transaktionen ryms inom beslutad budget och överensstämmer med fattade beslut
 • bokföringen sker i rätt period
 • konteringen är korrekt
 • betalningsdagen är rätt 9 §

  Det är alltid beslutattestanten som har det slutliga ansvaret för att transaktionen är riktig. Attesträtten omfattas INTE av egna kostnader. Händelser som avses är in- och utbetalningar som till exempel reseräkningar, ersättningar för utlägg, egna mobiltelefonräkningar ska beslutas av överordnad. 

  Alla beslutsattestanter ska vara registrerade i Ekot. Detta ansvarar respektive avdelningsekonom för: 
 • Avdelningen för offentlig miljö – Dijana Gokovic och Sophia Olsson
 • Fastighetsavdelningen – Ann-Kristin Nordquist
 • Stadsutvecklingsavdelningen – Annika Johansson
 • Inriktningsavdelningen - Samuel Roos
 • Avdelningen för stuktur och stöd - Samuel Roos

Attester läggs upp enligt attestinstruktionerna.

Granskningsattest

Kort om granskningsattest:

 • varan/tjänsten mottagits/utförts enligt överenskommelse
 • priset överensstämmer med avtal
 • verifikationen är korrekt konterad, inkluderar kontroll av moms
 • fakturan korrekt skannad/tolkad, samt att bifogade underlag ska finnas för att styrka transaktionen

AttestinstruktionerPDF (pdf, 826.1 kB)