Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Postlistor för registrering

För att en handling ska registreras i Platina ska handlingen e-postas till rätt postlista.

Nedan kan du se vilka e-postadresser som din avdelning ska skicka handlingar till för registrering. Om handlingen är ett fysiskt papper ska den skannas in till rätt adress från skannerns e-postfunktion.

Sekretess
Innehåller handlingen sekretess? Då ska du lämna över den till registrator i pappersformat. Sekretesshandlingar får aldrig skickas via e-post.

E-postlistor på fastighets- och gatukontoret

Fastighets- och gatukontoret

E-post: registrera.fastighetsochgatukontoret@malmo.se

Fastighetsavdelningen

E-post: registrera.fgk.fastighet@malmo.se

Avdelning för offentlig miljö

E-post: registrera.fgk.offentligmiljo@malmo.se

Stadsutvecklingsavdelningen

E-post: registrera.fgk.stadsutveckling@malmo.se

Inriktningsavdelningen

E-post: registrera.fgk.inriktning@malmo.se

Avdelningen för struktur och stöd

E-post: registrera.fgk.strukturochstod@malmo.se

LiMa

E-post: registrera.fgk.lima@malmo.se

Lägenhetsenhet

E-post: registrera.fgk.lagenhet@malmo.se