Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Arkivhantering

Enligt arkivlagstiftningen ska alla allmänna handlingar arkiveras och bevaras, såvida det inte finns ett beslut om gallring.

Dokumenthanteringsplan

Fastighets- och gatukontorets gemensamma hanteringsplan håller på att tas fram. Under tiden kan du kontakta Cecilia Hemby.

Ett arkiv fungerar både som en modern informationscentral och som källa för forskning. Vi är skyldiga, enligt offentlighetsprincipen, att tillhandahålla inkomna och upprättade handlingar åt allmänheten. 

ArkivredovisningPDF (pdf, 709.3 kB)
PDF
(pdf, 709.3 kB)- Hjälpmedel till förvaltningens medarbetare att hantera sina handlingar. Både under arbetets gång samt när det avslutats.


Arkivhandbok för Malmö stad
- Hjälp med hur du hanterar handlingar som rör styr- och stödfunktioner. Centralt dokument för hela Malmö stad.

 

Rutin för avslut av ärenden i PlatinaPDF (pdf, 125.8 kB)

- Fastställer ansvarsfördelning vid avslut av ärenden i Platina inför överlämning till arkivet.